Zásady ochrany osobních údajů

Facility Invest s.r.o. (IČ: 05506506), provozovatel webu rezidencezdanice.cz, považuje ochranu vašich osobních údajů za velmi důležitou. Vaše data zpracováváme a využíváme jak v souladu s českými právními předpisy (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i s evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016) – označované též jako GDPR (General Data Protection Regulation). Tyto stránky využívají protokol HTTPS umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti.

Společnost Facility Invest s.r.o., sídlem na ulici Adamcova 1261/3, Bystrc, 635 00 Brno, IČ: 055 06 506, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 95782, (dále též „správce“), jakožto správce osobních údajů ve smyslu nařízení, si tímto dovoluje informovat své zákazníky – podnikající i nepodnikající fyzické osoby – o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů, včetně rozsahu jejich práv souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností Facility Invest s.r.o.

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením, dále též v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami, kterými je České republika vázána, a v souladu s relevantními vnitrostátními předpisy.

Kde získáváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, vyplněním a odesláním kontaktního formuláře na stránkách rezidencezdanice.cz nebo na jiném realitním serveru, kde inzerujeme naše nemovitosti. V dalších případech souvisí získání osobních údajů (doplnění) s plněním našeho obchodního vztahu, popř. z veřejně dostupných zdrojů (ARES, portál JUSTICE apod.). Při procházení těchto webových stránek se může ukládat tzv.COOKIES, které dále zpracováváme (o COOKIES viz níže).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Identifikační údaje zákazníka (potenciálního kupujícího) a údaje nezbytné k nákupu zboží, identifikační údaje a podpisový vzor osoby oprávněné podepisovat za kupujícího smlouvy. Jedná se o Vaše jméno, dodací či fakturační adresu, e- mailovou adresu, telefon popř. Váš podpis při převzetí zboží. V případě registrace podnikající fyzické či právnické osoby se jedná ještě o IČ a DIČ. V okamžiku, kdy nás poprvé kontaktujete, dáváte nám souhlas, abychom si v naší databázi vytvořili Váš profil. Jakékoliv další informace, které nám později předáte, se v něm mohou ukládat.

K jakému účelu osobní údaje užíváme?

Výše uvedené osobní údaje dále zpracováváme za účelem vytvoření nabídky a pro kroky nezbytné pro případnou realizaci nákupu nabízené nemovitosti (včetně komunikace s úřady). Osobní údaje dále slouží k evidenci sjednaných obchodů.

Informace a povinnosti poskytnout osobní údaje

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů, které vyžadujeme přímo od Vás, je nezbytnou podmínkou pro zaslání konkrétní nabídky nemovitosti. Bez těchto osobních údajů není možno s Vámi uzavřít kupní smlouvu. Nelze ani umožnit nákup zboží a nelze Vám objednané zboží doručit.

Doba archivace osobních údajů

Pokud jste se u nás nechali zpracovat nabídkum budou Vaše údaje archivovány po dobu 2let. V případě zakoupení nemovitosti budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5let od zakoupení předmětné nemovitosti (nebo dle zákonných požadavků).

Vymazání a úprava osobních údajů

Máte kdykoliv možnost zažádat o částečné nebo úplné vymazání Vašich osobních údajů sdělením na e-mail: byty@rezidencezdanice.cz. Vaše přání splníme, ale v určitých případech, kdy tak vyžaduje zákon, budou Vaše osobní údaje uchovány.

Komu Vaše osobní údaje poskytujeme?

Vaše osobní údaje jsou v rámci zpracování účetnictví správce poskytnuty externímu poskytovately účetních služeb. K datům se mohou dostat osoby externí společnosti, která zajišťuje pro naši společnost IT služby (včetně tvorby webových stránek). Dále Vaše osobní údaje můžeme sdílet s právními poradci či zástupci realiní kanceláře, pokud to bude pro daný případ bude nezbytně nutné.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování všech svých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány z právního titulu oprávněného zájmu. Naše společnost tyto údaje následně dále nezpracovává. Máte dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00 (www.uoou.cz)

Vysvětlení pojmů v rámci zpracování osobních údajů

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení (počítači, tabletu či mobilním zařízení) a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během vašich dalších návštěv. Cookies se používají mimojiné k vylepšení funkčnosti našich stránek.

Soubory cookies dále využíváme pro:

– Zabezpečení: Cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek.

– Analýzy: Pomocí cookies shromažďujeme data pro naše analytické nástroje.

– Marketing: Cookies zapracováváme do hodnocení našich marketingových kampaní nebo pro oslovení zákazníků.

– Sociální sítě: Vybraný obsah našich stránek můžete sdílet s Vašimi kamarády

Dle typu souboru mohou být v koncovém zařízení uživatele uloženy po různě dlouhou dobu. Relační cookies jsou omezeny trváním relace a po zavření prohlížeče jsou automaticky vymazány. Trvalé cookies zůstávají i po vypnutí prohlížeče buď do stanoveného data nebo do manuálního smazání uživatelem.

Používané marketingové nástroje

K dalším nástrojům, které využíváme, a které nám pomáhají vylepšovat naše služby patří:

Google Analytics

Služba, která umožňuje analýzu našich webových stránek. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

Sklik, Adwords, Google Search Console

Tyto služby jsou marketingové nástroje od společností Google a Seznam pomocí kterých oslovujeme nové či stávající zákazníky s nabídkou našich služeb. Aby služby fungovali správně, rovněž využívají cookies.

Na webové stránce mohou být též umístěny soubory cookies třetích stran. Využíváme následující cookies:

Zpracovatel Označení cookies Osobní údaje Účel zpracování Zákonný důvod Doba zpracování
Technické cookies / podobné technologie
Facility Invest s.r.o. dcb_dsv ne Verze souhlasu se zpracováním cookies. oprávněný zájem místní úložiště / 365 dní
Facility Invest s.r.o. dcb_config ne Konfigurace souhlasu se zpracováním cookies. oprávněný zájem místní úložiště / 365 dní
Analytické cookies / podobné technologie
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _ga ne ID používané k identifikaci uživatelů souhlas uživatele 2 roky
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _ga_ ne ID používané k identifikaci uživatelů souhlas uživatele 2 roky
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _gid ne ID používané k identifikaci uživatelů po dobu 24 hodin po poslední aktivitě souhlas uživatele 24 hodin
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _gat ne Používá se ke sledování počtu požadavků serveru Google Analytics při používání Správce značek Google souhlas uživatele 1 minuta
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _dc_gtm_ ne Používá se ke sledování počtu požadavků serveru Google Analytics souhlas uživatele 1 minuta
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States AMP_TOKEN ne Obsahuje kód tokenu, který se používá k načtení ID klienta ze služby AMP Client ID. souhlas uživatele 30 sekund až 1 rok
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _gat_gtag_ ne Používá se k nastavení a získání dat sledování. souhlas uživatele 1 hodina
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States _gac_ ne Obsahuje informace související s marketingovými kampaněmi uživatele. Ty jsou sdíleny s Google AdWords / Google Ads, když jsou účty Google Ads a Google Analytics propojeny. souhlas uživatele 90 dní
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utma ne ID používané k identifikaci uživatelů a relací. souhlas uživatele 2 roky po poslední aktivitě
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmt ne Používá se ke sledování počtu požadavků serveru Google Analytics. souhlas uživatele 10 minut
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmb ne Používá se k rozlišení nových relací a návštěv. Tento soubor cookie je nastaven, když je načtena knihovna javascriptu GA.js a neexistuje žádný existující soubor cookie __utmb. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána na server Google Analytics. souhlas uživatele 30 minut po poslední aktivitě
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmc ne Používá se pouze se starými verzemi Urchin Google Analytics, nikoli s GA.js. Slouží k rozlišení mezi novými relacemi a návštěvami na konci relace. souhlas uživatele Konec relace (prohlížeč)
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmz ne Obsahuje informace o zdroji návštěvnosti nebo kampani, která uživatele nasměrovala na web. Soubor cookie se nastaví, když se načte javascript GA.js a aktualizuje se při odeslání dat na server Google Anaytics. souhlas uživatele 6 měsíců po poslední aktivitě
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmv ne Vlastní informace pro vývojáře webu jsou přijímány prostřednictvím metody _setCustomVar v Google Analytics. Soubor cookie obsahuje nové aktualizace a také nové zprávy na serveru Google Analytics. souhlas uživatele 2 roky po poslední aktivitě
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmx ne Používá se k určení, zda je uživatel zahrnut do testu A / B nebo testu s více proměnnými. souhlas uživatele 18 měsíců
Google LLC - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States __utmxx ne Používá se k určení, kdy končí test A / B nebo test s více proměnnými, kterého se uživatel účastní. souhlas uživatele 18 měsíců

Závěr

Velice si vážíme vaší důvěry a snažíme se maximálně chránit vaše data před zneužitím. Tyto informace shromažďujeme proto, abychom zkvalitnili nabízené služby. Nemusíte mít strach. I přes výše uvedené vás na základě souborů cookies či dalších nástrojů nejsme schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby. Soubory cookies můžete jednoduše vymazat ve vašem prohlížeči či si je můžete rovnou blokovat. Moderní prohlížeče disponují funkcí tzv. anonymního prohlížení stránek. Tato funkce zabrání ukládání údajů o navštívených webech.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: byty@rezidencezdanice.cz

Ve spolupráci s UniCredit Bank mohou naši klienti získat hypoteční úvěr se zvýhodněnou sazbou.

Máte potíže se schválením hypotéky? Alternativně Vám rádi pomůžeme s financováním bytové jednotky prostřednictvím družstevního financování.

Co musíte splnit? - složit min. 20% vlastních zdrojů, nemít za posledních 12měsíců záznam v registrech, exekuci nebo insolvenci.

Proč družstevní financování využít? - nemusíte prokazovat žádné příjmy, nemovitost je možné převést do osobního vlastnictví, družstevní podíl je možné převést na 3.osobu, splácení lze nastavit až na 35let, možnost realizovat v jakémkoliv věku, bez uvedení v registrech, neřeší se podmínky ČNB.